SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Visokošolski program Turizem

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Turizem bo izobrazil diplomante, ki bodo sposobni organizirati, voditi in tržiti turistične dejavnosti. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v OBLIKOVANJE IN REALIZACIJO TURISTIČNE PONUDBE v organizacijah, kjer se bodo zaposlovali. Diplomanti se bodo kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo turistične dejavnosti, prav tako pa tudi v vseh ostalih, ki se na trgu pojavljajo kot sodelujoča ali dopolnilna  podjetja pri oblikovanju turistične ponudbe. Primanjkljaj strokovnega kadra se sedaj namreč kaže predvsem  v oblikovanju in realizaciji turistične ponudbe.

PREDMETNIK 2017/2018

UČNI NAČRTI 2017/2018

 

Študijski program je pripravljen tako, da s svojimi vsebinami oblikuje diplomante s ŠIROKIM ZNANJEM s področja:

  • turističnega razvoja,
  • poslovnega vodenja,
  • jezikov,
  • novih rešitev in
  • osebnostnega razvoja.

Še več – med vsebinami lahko ŠTUDENTJE IZBIRAJO med pomembnimi temami s področja

  • športa,
  • narave,
  • kulture,
  • zdravja ipd.

Diplomanti bodo mladi strokovnjaki, usposobljeni na področju turizma, ki iščejo NOVE IZZIVE na področju turizma in aktivnega preživljanja prostega časa na domačem in tujem trgu, ter so sposobni povezati turizem, poslovno vodenje, sodobni management in naloge, ki jih za razvoj turizma narekuje sodobna družba.

Največja prednost naših študijskih programov je tesna POVEZANOST ŠTUDIJA S PRAKSO v sodelovanju z uporabniki in gospodarstvom, tako z aktivnim vključevanjem številnih uspešnih gospodarstvenikov v študijski proces kot z vključevanjem študentov v delo gospodarskih družb že med njihovim študijem (praktično usposabljanje). Fakulteta za turizem v okviru študija vsako leto organizira po eno DALJŠO STROKOVNO EKSKURZIJO PO SLOVENIJI, EVROPI IN NA PREKOMORSKIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH. Študenti bodo poleg tega imeli priložnost nabirati izkušnje s področja turizma preko dela v t.i. študentskem hotelu, organizacije dogodkov in različnih drugih študentskih aktivnostih.

Po uspešno zaključenem študiju je pridobljen naslov: Diplomant turizma (VS), dipl. tur. (VS)

 

 

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije