SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Vzporedni študij in študij diplomantov

Vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante

 

Prijavna roka

  • Prvi prijavni rok: 6. februar do 3. marec 2017

(študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, pri katerem se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo obvezno oddati v tem prijavnem roku)
 

  • Drugi prijavni rok: 1. do 15. september 2017

 

Prijavno izbirni postopek poteka na visokošolskih zavodih (članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu).

 

Razpisana vpisna mesta in pogoji za vpis so objavljeni v razpisu za vpis.

Način prijave

 

Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

 

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017 in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 3. marca 2017 oziroma 15. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 8. marca 2017 oziroma 20. septembra 2017.

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije