SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Študij v tujini

Si želite novih doživetij in izkušenj, spoznati druge kulture in pridobiti čim več kvalitetnega znanja? Vsem študentom Fakultete za turizem toplo priporočamo, da izkoristijo možnosti študija in dela v tujini, ki jim jih omogočamo. Če želite delati v turizmu morate namreč zelo dobro poznati svet: jezike, navade in ljudi. Spoznali boste prijatelje za vedno in si zgradili nenadomestljivo mrežo kontaktov, ki vam bo pripomogla h graditvi vaše kariere (in osebnosti).

Za pokušino si oglejte tudi nekaj slik iz študijskih izmenjav:

Vsem študentom na izmenjavi želimo obilo študijskih uspehov, vse ostale pa vabimo, da izkoristite možnosti, ki vam jih ponujamo na Fakulteti za turizem!

 

ERASMUS +

Razpisna dokumentacija in prijavnica dostopna TUKAJ

 • Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru pa 30.3.2017!
 • Za študijsko leto 2017/2018 nacionalni limiti za določitev finančne dotacije znotraj treh skupin in višina dodatka za socialno depriviligirane še niso določeni. Objavljeni bodo takoj ko bodo potrjeni, trenutno pa so objavljeni zneski, ki so bili na voljo lani.

  Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice, v državi v kateri med študijem prebivajo, v državi svojega stalnega bivališča, v državi rojstva oz. v državi, katere državljani so.

  V razpisu je posebej izpostavljeno določilo programa Erasmus, da morajo:

  Celoten čas Erasmus+ študija v tujini bivati v kraju univerze gostiteljice v tujini in da lahko UM pri  prejetih prošnjah za finančno dotacijo Erasmus+ za študij v krajih, ki so v skladu s programom »Distance calculator«: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm, manj kot 200 km (zračne linije) oddaljeni od sedeža fakultete ali stalnega bivališča študenta, pred pripravo pogodbe o finančni dotaciji ali pred izvedbo nakazila avansa, zahteva dodatna dokazila kot so: kopija pogodbe o namestitvi v kraju študija za celotno obdobje, kopija potrdila o nakazilu prve najemnine in potrdilo o prijavi na uradu za tujce v kraju študija v tujini.

  Vsi študenti, ki bodo študij opravljali v takih krajih, in tisti pri katerih bo v program študija v tujini vključena priprava dipl. ali mag. dela, pa  bodo morali po zaključku skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja študija v tujini.

  Novo je tudi to, da za čas trajanja tečajev tujih jezikov, ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, za jezike za katere so omogočena preverjanja in tečaji v sistemu EU spletne jezikovne priprave »Online Linguistic Support« (OLS) (zaenkrat torej: angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, nizozemščina  portugalščina, češčina,  grščina, poljščina, švedščina in danščina) ,  finančne dotacije Erasmus ni možno prejeti, tudi če je tak tuj jezik vključen kot predmet v študijski sporazum in bo po vrnitvi priznan.

 

V OKVIRU ERAZMUS + ŠTUDIJSKIH IZMENJAV LAHKO ŠTUDENTJE GRESTE NA NASLEDNJE UNIVERZE: 

Partnerska institucija

Država

1. UNIVERSITAT JAUME

Španija

2. MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU

Hrvaška

3. SVEUČILIŠTE U RIJECI

Hrvaška

4. LIBERTAS BUSINESS SCHOOL

Hrvaška

5. PANNON EGYETEM

Madžarska

6. UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Portugal

7. INSTITUTO POLITÈCNICO DE BRAGANÇA 

Portugalska

8. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Poljska

9. WYZSZA SZKOLA TURYSTYKI I EKOLOGII

Poljska

10. UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU

Poljska

11. LAPIN YLIOPISTO (Lay)

Finska

12. LAPLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Finska

13. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Finska

14. YASAR UNIVERSITESI

Turčija

15. INHOLLAND UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Nizozemska
16. SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Hrvaška
17. UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA Češka
18. UNIVERSITAT DE GIRONA Španija
19. UNIVERSITY NORTH  Hrvaška
20. GROCE DELCEV UNIVERSITY OF STIP  Makedonija
21. UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH  Poljska
22. BALIKESIR UNIVERSITY  Turčija
23. THE PODHALE STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN NOWY TARG  Poljska
24. EGE ÜNIVERSITESI  Turčija

Podrobnejše podatke o sporazumih s partnerskimi univerzami FT najdete TUKAJ.

Več informacij o študiju v tujini s pomočjo ERASMUS sheme najdete na spletni strani Mednarodne pisarne Univerze v Mariboru.

Podrobne informacije o programu najdete tudi na spletni strani nacionalnega koordinatorja CMEPIUS.

 

ERASMUS koordinator na FT UM: doc. dr. Mitja Gorenak mitja.gorenak@um.si 

Interni postopek prijave na Erazmus +

Do vključno 15.3.2017 morajo študentje:

 1. Kontaktirati o študiju v tujini prodekana za mednarodno sodelovanje dr. Mitjo Gorenaka, kjer skupaj pregledamo želje za študij v tujini in sestavimo 1. verzijo študijskega sporazuma (1. in 2. stran sporazuma)
 2. Oddati kopijo elektronske prijave na UM

Če se na posamezno partnersko institucijo prijavi več kandidatov, kot je prostih mest, določenih v bilateralnem sporazumu, bodo imeli pri izbiri prednost študenti po naslednjem vrstnem redu prioritet (najprej se bo upošteval kriterij, naveden pod točko 1, če bodo študenti v enakem letniku, se bo upošteval kriterij pod točko 2 itn.):

1. višji letnik študija,

2. študenti, ki se v predhodnih letih še niso prijavili in kasneje odpovedali Erasmus študiju v tujini,

3. študenti, ki še niso nikoli študirali v tujini,višja povprečna ocena opravljenih predmetov,

4. višja povprečna ocena pri predmetu iz angleškega jezika. 

 

CEEPUS

Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru je članica CEEPUS mreže "Rural tourism programs network" (CEEPUS network CIII-SK-0505-05-1415), ki omogoča študentom študij v tujini na 13 tujih fakultetah:

 

Partnerska institucija

Država

1

BOKU - University of Natural Resources and Applied Life Sciences

Department for Landscape, Spatial and Infrastructure Sciences

Avstrija

2

University of Zagreb

Faculty of Agriculture

Hrvaška

3

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Češka

4

Czech University of Life Sciences Prague

Faculty of Economics and Management

Češka

5

Károly Róbert College

Faculty of Economics

Madžarska

6

University of West Hungary

Faculty of Economics

Madžarska

7

Pannon University

Georgikon Faculty, Department of Economics and Social Sciences

Madžarska

8

Szent István University

Faculty of Agricultural and Environmental Sciences

Madžarska

9

Warsaw School of Economics

Department of Tourism

Poljska

10

Warsaw University of Life Sciences

Faculty of Economic Sciences

Poljska

11

University of Novi Sad

Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Faculty of Science

Srbija

12

Belgrade University

Faculty of Agriculture - Institute of Agricultural Engineering

Srbija

13

Slovak University of Agriculture in Nitra

Faculty of European Studies and Regional Development

Slovaška

 

Štipendijo CEEPUS dodeljuje država prejemnica in vključuje štipendijo, namestitev in zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Natančna višina štipendije se razlikuje od države do države, podrobne informacije najdete na CEEPUS spletni strani, kjer se tudi prijavite.

Prijavni roki

 • 15. junij: za štipendije za zimski semester za študijsko leto 2015/2016 
 • 30. oktober : za štipendije letni semester
 • 30. november: free mover

Več informacij na strani slovenskega nacionalnega koordinatorja CMEPIUS  

Kontakt na FT UM: doc. dr. Mitja Gorenak: mitja.gorenak@um.si

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije