SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Izredni študij

Izredni študij

Univerzitetni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete. Najmanjše število vpisanih študentov, za katere se bo izredni študij izvajal, je 10.

 

Visokošolski strokovni študijski program Turizem se izvaja kot redni in izredni študij. Izredni študij se izvaja na sedežu fakultete. Izredni študij se  izvaja v angleškem jeziku in le v primeru, če je v 1. letnik vpisanih najmanj 15 študentov. Če je na posamezna mesta v višji letnik vpisanih manj kot 15 študentov, je izvedba učnih enot na izrednem študiju prilagojena dejanskemu številu vpisanih kandidatov, kar bo opredeljeno z letnim izvedbenim načrtom.

Študenti iz drugih držav člani EU in študenti ostalih držav, ki so vpisani v redne študijske programe Fakultete za turizem UM, morajo pred vpisom v 2. letnik študijskega programa  izkazati udeležbo na tečaju slovenskega jezika v obsegu minimalno 30 ur z ustreznim potrdilom. Ustreznost opravljenega tečaja potrdi Komisija za študijske zadeve FT UM.

Znesek šolnine za študijsko leto 2017/2018:

​Visokošolski strokovni študijski program:  2.650,00 eur na letnik.

Univerzitetni študijski program:  2.700,00 eur na letnik.
 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije