SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Absolventski staž v bolonjskih študijskih programih

 
 

Absolventski staž v bolonjskih študijskih programih

Sprememba Zakona o visokem šolstvu - pravica do koriščenja absolventskega staža

Z 31. 5. 2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12; v nadaljevanju ZUJF) in z njim Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (členi ZUJF: od 57. do 60. in od 216. do 220. člena ter končna določba ZUJF - 251. člen), s katerim se spreminja tudi status študenta ter s tem pravica do koriščenja absolventskega staža.

S študijskim letom 2012/2013 se uveljavljajo spremembe glede trajanja oziroma prenehanja statusa študenta.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 že uveljavljali pravico, da enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, NI SPREMEMB. To pomeni, da jim status študenta preneha, če ne dokončajo študija v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Za študente, vpisane v študijske programe prve ali druge stopnje v študijskem letu 2012/2013, ki bodo v času študija ponavljali letnik, spremenili študijski program ali smer pa jim status preneha ob zaključku zadnjega semestra. V tem primeru absolventskega staža ne more koristiti.

Študentom svetujemo, da v kolikor niso prepričani o pogojih vpisa v absolventski staž, le to preverijo v študentskem referatu FT.

 

Podaljšanje absolventskega staža

V skladu z 212. členom Statuta UM-UPB 10 status študenta preneha, če študent:

  1. diplomira,
  2. ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
  3. se izpiše,
  4. se med študijem ne vpiše v naslednji letnik,
  5. je bil izključen z univerze,
  6. dokonča podiplomski študij,
  7. ne dokonča podiplomskega študija v enem letu po poteku časa, predvidenega za izvedbo študijskega programa.

V primerih iz druge, četrte in sedme alineje prejšnjega odstavka se lahko študentom, ki se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, študentom, ki imajo status vrhunskega športnika, študentom, ki so izjemno aktivni na kulturnem in humanitarnem področju in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (materinstvo, bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, vojaškega roka, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oziroma članice univerze), status študenta podaljša, vendar največ za eno leto.

Izpolnjevati morate enega od zgoraj navedenih pogojev, poleg tega morate izpolnjevati še tri dodatne pogoje, in sicer: 

  • imate prijavljeno temo, 
  • niste nikoli ponavljali letnika,
  • niste pavzirali. 

Študentke, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto, za vsakega živorojenega otroka.

O podaljšanju statusa študentom odloča Komisija za študijske zadeve FT UM.

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije