SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Raziskovanje

Fakulteta za turizem je nova raziskovalna institucija, ki je takoj ob ustanovitvi pričela z intenzivnim vzpostavljanjem mednarodne raziskovalne mreže. Na fakulteti je ustanovljen Inštitut za turizem, ki skrbi za prijave in koordinacijo raziskovalnih projektov. Predavatelji so uveljavljeni raziskovalci, ki so svoje dosedanje raziskovalno delo in projekte ter reference prenesli na Fakulteto za turizem in aktivno sodelujejo v raziskovalnem delu doma in v tujini.

Fakulteta za turizem želi v raziskovalno delo vključiti tudi študente fakultete na vseh stopnjah študija. Raziskovalno delo na Fakulteti za turizem je podrobneje opredeljeno v viziji raziskovalne dejavnosti na FT.

Raziskovalna vizija se deli na aplikativno in znanstveno raziskovalno dejavnost, pri čemer prva predstavlja podlago za povezovanje fakultete s turističnim gospodarstvom in učinkovitejši prenos teorije v prakso. Znanstveno raziskovalna dejavnost pa fakulteto uvršča v širši znanstveno-raziskovalni prostor, v katerem želimo suvereno soustvarjati teorije in vedenja na področju omenjenih ved. Naše izsledke objavljamo kot znanstvena in strokovno-raziskovalna dela, s katerimi bogatimo domačo in tujo turistično strokovno in znanstveno javnost. Vseskozi pa je eden od primarnih ciljev fakultete tudi mednarodno povezovanje s tujimi inštitucijami iz južne in jugovzhodne Evrope ter tudi širše.

Stremimo k razvoju Mednarodnega centra za eksperimentalne raziskave v turizmu.

Izvajamo nacionalne in evropske projekte, sodelujemo v mednarodnih konzorcijih, omogočamo študentske projekte in se vključujemo v projektno sodelovanje z občinami. Med tekočimi in že zaključenimi projekti so naslednji:

  • Medijatizacija javnega življenja: protislovja v sferi politike in vsakdanjega življenja (ARRS – NATIONAL2013, partner, kontaktna oseba dr. Maja Turnšek Hančič, 1. 7. 2014 – 1. 7. 2017)
  • The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU (COST, partner, kontaktna oseba dr. Maja Turnšek Hančič, 14. 4. 2014 – 13. 4. 2018)
  • From Vocational Training to Success (LLP; Leonardo da Vinci, partner, kontaktna oseba dr. Marjetka Rangus, 1. 8. 2012 – 31. 7. 2014)
  • Lojalnost v turizmu (koordinator, kontaktna oseba dr. Marjetka Rangus, 2. 10. 2013 – 31. 5. 2015)
  • Percepcija turistov s strani učencev osnovnih šol (koordinator, kontaktna oseba dr. Mladen Knežević, 1. 3. 2015 – 31. 10. 2015)
  • Mala šola etnologije (Po kreativni poti do znanja, koordinator, kontaktna oseba dr. Marjetka Rangus, 1. 3. 2015 – 31. 7. 2015)
  • Kuilnarične mojstrovine Posavja (Po kreativni poti do znanja, koordinator, kontaktna oseba dr. Marjetka Rangus, 1. 3. 2015 – 31. 7. 2015)
  • Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline (Po kreativni poti do znanja, koordinator, kontaktna oseba dr. Maja Turnšek Hančič, 1. 3. 2015 – 31. 7. 2015)​

Raziskovalna skupina

Kontaktni naslov: raziskovanje.ft@um.si

Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo: izr. prof. dr. Mladen Knežević
Kontaktna oseba: asist. dr. Andreja Trdina 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije