SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Katalog informacij javnega značaja

  1. Osnovni podatki

Naziv organa: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem

Naslov: Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, Slovenija

Telefon: 00 386 8 20 54 010

Mobitel: 00 386 51 679 683

Faks: 00 386 8 20 54 012

E-naslov: ft@um.si

Spletna stran: www.ft.um.si

Matična številka: 5089638054

Davčna številka: SI71674705

Številka transakcijskega računa: 01100-6000035040

Odgovorna oseba: dekan izr. prof. dr. Boštjan Brumen

Datum prve objave kataloga: 5. 6. 2012

Datum zadnje spremembe kataloga: 17. 11. 2015

 

  1. Splošni podatki o organu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Opis temeljnih dejavnosti

Fakulteta za turizem je visokošolska izobraževana institucija, članica Univerze v Mariboru, katere osnovni namen in cilj je negovati že obstoječa ter razvijati in podajati nova znanja s področja turizma v Sloveniji.

Poslanstvo in vizija

Vizija Fakultete za turizem UM je postati ena izmed najboljših visokošolskih izobraževalnih in raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna institucija, ki bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja Zahodnega Balkana s centralno, zahodno in severno Evropo ter predstavljala njihovo akademsko stično točko.

Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu, od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Vsekakor bo šolanje tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito interdisciplinarnem področju osvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja.

2.a Organigram Fakultete za turizem

Organigram je dostopen na spletni strani:

http://sistemizacija.uni-mb.si/docs/indeks.php?baza=veljavna

V okviru Fakultete za turizem delujejo naslednji stalni organi in komisije:

  • Akademski zbor FT UM
  • Senat FT UM
  • Poslovodni odbor FT UM
  • Študentski svet FT UM
  • Komisija za študijske zadeve

Gradiva in zapisniki sej posameznih organov in komisij so objavljeni na spletni strani FT UM.

 

2.b Uradne osebe, pristojne za dajanje informacij

Uradne ure Referata za študentske zadeve:

ponedeljek, torek, četrtek, petek  9.00 - 11.00

sreda  13.00 - 15.00

POLETNI DELOVNI ČAS (v času od 12.6. do 30.8.2017)  vsak dan od 9.00 - 10.00

ali po predhodnem dogovoru na telefonski številki 08 20 57 063 ali 08 20 57 067

kontakti

e-pošta

tel. št.

Dekan

izr. prof. dr. Boštjan Brumen

 

bostjan.brumen@um.si

 

08 20 54 010

Tajnik fakultete

mag. Jožica Kranjc

 

jozica.kranjc@um.si

 

08 20 54 011

Poslovna sekretarka vodstva

Katja Bogovčič

 

katja.bogovcic@um.si

 

08 20 54 010

Referat za računovodske in finančne zadeve:

Sara Polovič

Jožica Cirnski Zofič

Lara Ivšič

sara.polovic@um.si

jozica.cirnski@um.si

lara.ivsic@um.si

08 20 54 017

08 20 54 014

08 20 54 014

Referat za študentske zadeve:

Tanja Druks Ralinovski, porodniški dopust

Janja Grubič, vodja referata

Karl Vertovšek

 

 

tanja.druksralinovski@um.si

janja.grubic@um.si

karl.vertovsek@um.si

 

 

08 20 57 067

08 20 57 063

08 20 57 067

Referat za splošne zadeve:

Lea Grm, vodja referata 

 

lea.grn@um.si

 

08 20 57 061

 

CELOTEN KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije