SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Univerzitetni program Turizem

Predlagani univerzitetni študijski program 1. stopnje Turizem je INTERDISCIPLINAREN. Diplomante bo usposobil za hitro vključitev v delovni proces, saj jim nudi številna znanja, ki so se v praksi izkazala za nujno potrebna. Diplomanti predlaganega programa bodo lahko kompetentno in celovito oblikovali turistično ponudbo, saj bodo pridobili ZNANJA Z VSEH RELEVANTNIH PODROČIJ:

 • upravljanje,
 • trženje,
 • organizacija,
 • pravo,
 • poznavanje psihologije porabnikov,
 • turistične strategije,
 • ustrezno komuniciranje,
 • informatika,
 • logistika,
 • jeziki in
 • varnost v turizmu.

 

PREDMETNIK 2017/2018

UČNI NAČRTI 2017/2018

 

Študenti bodo lahko poleg tega izbirali tudi vsebine s področij različnih vej turizma (npr. zdraviliški, wellness, podeželski, športni turizem), ki jih bodo potrebovali v karieri in ki jim bodo pomagala uveljaviti se na trgu delovne sile.

Prednost naših študijskih programov je TESNA POVEZANOST tudi univerzitetnega študija S PRAKSO v sodelovanju z uporabniki in gospodarstvom: tako z aktivnim vključevanjem številnih uspešnih gospodarstvenikov v študijski proces kot z vključevanjem študentov v delo gospodarskih družb že med njihovim študijem (praktično usposabljanje). Fakulteta za turizem v okviru študija vsako leto organizira po eno daljšo STROKOVNO EKSKURZIJO PO SLOVENIJI, EVROPI IN NA PREKOMORSKIH TURISTIČNIH DESTINACIJAH. Študenti bodo poleg tega imeli priložnost nabirati izkušnje s področja turizma preko dela v t.i. študentskem hotelu, organizacije dogodkov in različnih drugih študentskih aktivnostih.

Po uspešno zaključenem študiju je pridobljen naslov: Diplomant turizma (UN), dipl. tur. (UN)

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije